[masp]QHBD[/masp]

[giaban]500,000đ[/giaban]

[giacu]499,000đ[/giacu]

[chitiet]

tất cả mỗi chiêu thức chỉ có 4 tầng, các bạn luyện tập như trong hình... khi luyện xong 4 tầng có thế nói hô gió hô mưa.
muốn luyện thần công, trước tiên phải tự cung lưu ý: mình sẽ từ chối mọi trách nhiệm nếu các bạn tầu hoả nhập ma

1.2.3.4 hít thở hít thở
1. Tay giơ cao lên trời
2. Tay giơ ngang bờ vai
3. Tay song song trc mặt
4. Buông cả 2 tay


[/chitiet]

avatar
088.888.9530
Hỗ trợ mua hàng